آموزش حضوری نرم افزار حسابداری سپیدار در آموزشگاه عصر شایستگان ارائه می شود. در این دوره با امکانات نرم افزار سپیدار که شامل حسابداری، دریافت و پرداخت، انبار، فروش و حقوق و دستمزد هستند، آشنا خواهید شد. همچنین مطالب آموزشی را به صورت عملی و با استفاده از سیستم کلاس‌های آموزشگاه عصر شایستگان پیش خواهید برد. امکان تمرین موضوعات به صورت عملی نیز همه روزه و با هماهنگی قبلی امکان پذیر است.

آنچه در دوره جامع آموزش نرم افزار حسابداری سپیدار همکاران سیستم فرا خواهید گرفت:

  • کدینگ حسابداری، صدور اسناد حسابداری، عملیات پایان دوره و گزارشات نهایی حسابداری
  • عملیات طی دوره دریافت‌ها و پرداخت‌ها، مغایرت بانکی، گزارشات دریافت و پرداخت
  • تعریف کالا و خدمات، عملیات انبار و ورود کالا به انبار، عملیات خروج کالا، گزارشات سیستم انبار
  • عملیات فروش کالا و خدمات، عملیات برگشتی کالای فروش رفته، خروجی های قانونی، گزارشات سیستم فروش
  • مفاهیم حقوق و دستمزد، عملیات راه اندازی سیستم حقوق و دستمزد، عملیات طی دوره، انجام محاسبات حقوق و دستمزد، تهیه خروجی‌های سیستم حقوق و دستمزد، عملیات تکمیلی